Ieder bedrijf maakt zijn eigen afweging als het gaat om het kiezen van een productielocatie. Er zijn diverse redenen waarom ondernemers productie terughalen naar Nederland of bewust in Nederland blijven produceren. In de praktijk blijkt dat deze redenen - waarvan enkele hieronder worden opgesomd - kunnen worden ondergebracht in de volgende vier groepen: 

 1. Veranderingen in de markt en andere klanteisen
 2. Veranderingen in eisen van het product en productieproces
 3. Kostenbeheersing
 4. Kenmerken van het productieland
man-achter-laptop

1. Veranderingen in de markt en andere klanteisen

 • Produceren waar je bestaande of nieuwe klanten zitten.
 • ‘Made in Holland’ is een sterk merk.
 • Meer directe invloed op de kwaliteit van het werk.
 • Meer controle over de totale keten, kortere levertijden, kortere time-to-market.
   

2. Veranderingen in eisen van het product en productieproces

 • Kleine series, innovatieve en complexe producten en productieprocessen.
 • Productieprocessen die kunnen worden gerobotiseerd.
 • Het anders benaderen van de supply chain / ketenoptimalisatie.
 • Het belang van duurzaamheid, milieu en circulair ondernemen.
shutterstock-712110304-1024

3. Kostenbeheersing

 • Loonkosten en sociale lasten in lageloonlanden stijgen hard.
 • In Nederland is de gemiddelde arbeidsproductiviteit hoger door vergaande digitalisering en robotisering van productie. Hierdoor vervalt het belangrijkste motief voor productie in lageloonlanden (namelijk veel en goedkope arbeidskrachten).
 • Faal- en transportkosten blijken hoger dan in Nederland.
 • Produceren in lageloonlanden brengt risico's en verborgen kosten met zich mee
   

4. Kenmerken van het productieland

 • Bescherming van productkennis en het intellectueel eigendom is soms lastiger te realiseren.
 • Beschikbaarheid van technisch personeel in kwantiteit en kwaliteit
 • Beschikbaarheid en stabiliteit m.b.t. energievoorziening, grondstoffen, kwaliteit transportinfrastructuur en vastgoed
 • Taal- en cultuurverschillen

Een overzicht met de verschillende redenen om te gaan reshoren vindt u hier terug.

Integrale kostenafweging

Allemaal gaan reshoren dan maar? Zo simpel is dat niet te zeggen. Wanneer u reshoring overweegt, is het goed om een business case te maken. Een business case die 10 jaar geleden positief uitpakte, kan in de huidige economische realiteit een heel andere uitkomst laten zien. Bedrijven die ooit kozen voor het uitbesteden van (productie) werk naar lagenlonenlanden, zien bijvoorbeeld loon- en transportkosten stijgen. Bovendien kunnen geopolitieke spanningen effect hebben op de kwaliteit en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd heeft 'Made in Holland' een steeds sterkere merkwaarde en maken allerlei regelingen het aantrekkelijk om (laaggeschoold) werk in Nederland onder te brengen of te houden. Een goed moment dus om uw bedrijfsmodel nog eens tegen het licht te houden.

Dit kunt u doen met de met de Reshoring Tool die alle bedrijfsspecifieke factoren in kaart brengt. Daarnaast spelen persoonlijke motieven natuurlijk ook een rol. Het is in ieder geval de moeite waard om erbij stil te staan en uw motieven te wegen.

Quotes van ondernemers over reshoring

"Tijd en flexibiliteit zijn heel wat waard. Door dichtbij te produceren hebben we ook de mogelijkheid om kleine series te maken."

Miriam Swaans, Oprichter en eigenaar van SRNDPTY

"Het is een strategische keuze om onze productie activiteiten te centraliseren om daarmee schaalvoordelen te halen, reactie snelheid te verhogen en onze kwaliteit beter te waarborgen."

Jan Hennipman, Managing Director BOA Nederland

"Onze wens is om alle reparatiewerkzaamheden terug te halen naar Tilburg en daarnaast veel samen te werken met logistieke partners in de regio."

Juriaan Ronkes, Operationeel manager van Smartwares