photo-of-people-beside-table-3734617

Onderzoeken


In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar reshoring. Deze onderzoeken zijn vooral gericht op de relevantie van reshoring. Oftewel wordt reshoring gehypet in de media of is er wel degelijk een trend zichtbaar? Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de motieven van bedrijven om hun productie (mogelijk) terug te halen. De onderzoeken hebben meestal betrekking op de economie in de VS, met af en toe een uitstapje naar de EU, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.


EY Flash Survey May 2020

Ernst & Young, 2020


The changing trends of reshoring in the United States

Reshoring Institute, 2019 Survey of Global Manufacturing


CBS Internationaliseringsmonitoring 2018-II

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018


Produceren in Nederland of in lageloonlanden? Reshoring en innovatie: informatie, praktijkvoorbeelden, routewijzer

Kamer van Koophandel, 2016


Offshoring and reshoring: an update on the manufacturing location decision

Ellram, L. M., Tate, W. L., & Petersen, K. J., 2013, Journal of Supply Chain Management, 49(2), 14-22.


Made in America, Again. Why manufacturing will return to the U.S

The Boston Consulting Group, 2011


downloads
The Reshoring Connection

Informeren, faciliteren en verbinden van bedrijven op het gebied van Reshoring. Groeien door innovatie!