engineer-holding-clean-energy-battery-3861446

Innovatie in de regio
 

In de afgelopen decennia is de industrie van de regio Midden-Brabant sterk veranderd van karakter en structuur. Zo’n 20 jaar geleden was deze regio nog een Moderne Industriestad waar, naast de oude maakindustrie, ook toegevoegde waardeketens zich goed konden ontwikkelen. Mede daardoor heeft een sterke clustering van logistiek en maintenance tot zijn recht kunnen komen. Het aandeel in de werkgelegenheid en bedrijvigheid in de industrie ligt in Midden-Brabant nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde. In die zin is het positief dat er nog steeds industriële vestigingen in Midden-Brabant gehuisvest zijn. En dat ook grote spelers als Fuji, Coca-Cola en Tesla deze regio opzoeken.

Ook ING beoordeelt in haar regiovisie de economie van Midden-Brabant positief. Daarbij stelt men vooral dat als met name ook de industrie continu werkt aan innovaties, de concurrentiepositie nog steeds kan worden verbeterd. Een aanmoediging om door te zetten en ook langs de strategie van reshoring met bedrijven de eigen business case en innovatieve mogelijkheden in kaart te brengen.

ing-groeiversnelling-in-midden-brabant-september-2015-tcm162-90430

De Big 7: belangrijkste technologieën richting 2025
 

Brengers van vernieuwing worden gezien langs de cyclus van de belangrijkste nieuwe technologieën richting 2025:

”Tilburg University biedt al big data-opleidingen aan en de gemeente doet samen met Huawei kennis op over hoe big data kan helpen om stedelijke problemen op te lossen. Op het vlak van alternatieve energie is Fuji een voorbeeld van een bedrijf dat zich opnieuw uitvindt en zich via membraamproductie richt op de markten voor waterzuivering en alternatieve energie oplossingen. In de elektrische auto’s van Tesla komen een hoop van de zeven technologieën samen en juist dat soort nieuwe combinaties heeft veel groeipotentie. De eind assemblage en Europese distributie vinden nu al plaats in Tilburg en de capaciteit is onlangs verder uitgebreid. De aanwezigheid van een dergelijke vooraanstaande speler biedt kansen om ook in de toekomst te profiteren van de opkomst van elektrisch rijden.“

Bron: ING, Regiovisie Midden-Brabant