engineer-holding-clean-energy-battery-3861437

Reshoring en de maakindustrie
 

Bedrijven waar tastbare producten worden geproduceerd winnen meer en meer aan belangstelling. Ambachtelijk is tastbaar en daarmee ‘likeable’. Maar dan wel in de nieuwe maakindustrie waar robotisering en ‘slimme processen’ het verschil maken. Steeds meer ondernemers innoveren hun productieprocessen en hun relaties met toeleveranciers en afnemers. Zo werken ze efficiënter en veroveren ze nieuwe markten. Digitalisering en robotisering blijken juist een kans voor de industrie om weer in Nederland concurrerend te produceren en toch internationaal actief te zijn. Daarmee is de maakindustrie ook steeds meer ‘smart industry’ geworden.

  • De (maak)industrie is een belangrijke motor voor economische groei;
  • De industrie draagt voor 17% bij aan het Bruto Nationaal Product;
  • Als de economie groeit komt dat voor 50% uit industriële activiteiten;
  • Investeringen in R&D (onderzoek en ontwikkeling) zijn voor 80% gerelateerd aan de industrie;
  • Industriële bedrijven hebben een aanzuigende werking op andere bedrijven in de regio.
homepage-banner

Innovatie loont!
 

Om reshoring tot een succes te maken, gaat het vaak gepaard met nieuwe productiemethoden en procesoptimalisatie. Wanneer bedrijven meer investeren in machines, software en computers en wanneer afzetmarkten weer beter gevonden worden, gaat de winstgevendheid verbeteren. Innovatie wordt op diverse terreinen gevonden. Productinnovaties, evenals het vergroten en verbeteren van producttoepassingen, zijn er talloos. Zeker waar deze gekoppeld worden aan innovatieve toepassingen in relatie tot de keten van toeleverancier tot consument. Een meer vraaggerichte oriëntatie gaat daarbij gepaard met een groeiende aandacht voor duurzaamheid in een circulaire economie. Energiebesparende maatregelen in het productieproces, terugdringen van restmaterialen, dan wel hergebruik daarvan door de levensduur van producten te verlengen. Het eind is zeker nog niet in zicht.