1600198941_trc-illustratie-reshoring-op-kaart

Reshoring is het terughalen van uw bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar uw eigen land. Oftewel een heroverweging van het businessmodel. Reshoring helpt bedrijven bij innovatie, kostenbeheersing en creëert nieuwe business-kansen. Bedrijven kijken waar ze produceren, wat ze uitbesteden en wat ze voor nieuwe activiteiten kunnen doen. De businesscase wordt transparant gemaakt door te kijken naar de kosten en kansen.

De voordelen van reshoring

Veel Nederlandse bedrijven hebben een deel van hun bedrijfsactiviteiten verplaatst naar het buitenland. Naar lageloonlanden (offshoring) of naar dichtbijgelegen landen (nearshoring). Deze bedrijfsactiviteiten bestaan vaak uit productie of reparatie-activiteiten. Om reshoring tot een succes te maken, gaat het vaak gepaard met nieuwe productiemethoden en procesoptimalisatie. Er moet anders georganiseerd worden en dat levert de volgende voordelen op: in geld, snelheid, milieu, maar ook in werkgelegenheid en menselijk kapitaal. Dit maakt reshoring een innovatief model van formaat.

Bewust produceren in eigen land

Steeds meer bedrijven en ondernemers kiezen ervoor om bewust in Nederland te produceren en hun productie terug te halen uit het buitenland, zeker uit de lageloonlanden. Dit heeft verschillenden redenen, uiteenlopend van kostenbesparing tot het beter inspelen op de vraag van de klant. Reshoring van productieactiviteiten uit lagelonenlanden naar Nederland kan plaatsvinden in verschillende vormen en heeft natuurlijk gevolgen voor de hele bedrijfsvoering van uw bedrijf.

Reshoring in het kort
 

Kortom, reshoring gaat dus over:

  • Het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland;
  • Het bewust behouden van bedrijfsactiviteiten in Nederland;
  • Productie, maar ook over bijvoorbeeld reparatie;
  • Eigen activiteiten en die van toeleveranciers.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongeveer 15% van de bedrijven die internationaal uitbesteedt, de productie daadwerkelijk terughaalt. Daarnaast overweegt 5% van de bedrijven om dat bewust te doen. Niet alleen het terughalen van de bedrijfsactiviteiten, maar ook het bewust in Nederland, of eigen land, houden van productie is voor meer bedrijven en ondernemers een belangrijk thema.

Verschillende vormen van reshoring
 

Reshoring kent verschillende vormen. We hebben deze vier vormen voor u op een rij gezet:
 

Van Naar
Eigen buitenlandse vestiging Eigen Nederlandse vestiging
Eigen buitenlandse vestiging Nederlandse toeleveranciers
Buitenlandse toeleveranciers Eigen Nederlandse vestiging
Buitenlandse toeleveranciers Nederlandse toeleveranciers
foto-ton-wilthagen

Ton Wilthagen, hoogleraar aan Tilburg University, over The Reshoring Connection:

"Met het opzetten van ons initiatief, The Reshoring Connection, willen we ondernemers verbinden, ze helpen bij het leren van elkaar en met gedegen informatie en kennis. Het gaat om groeien door innovatie. Om kosten en nieuwe kansen. Om een hernieuwde business case. Om modern en duurzaam ondernemerschap."

Lees hier meer over onderzoeken, downloads en links met betrekking tot reshoring.

Geïnteresseerd?

Probeer de reshoring tool en kijk of reshoring iets is voor uw bedrijf of organisatie.