1600198941_trc-illustratie-reshoring-op-kaart

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar het eigen land. Maar het is méér dan dat. Het is een heroverweging van het businessmodel. Bedrijven kijken waar ze produceren, wat ze uitbesteden en wat ze voor nieuwe activiteiten kunnen doen. Door te kijken naar kosten en kansen wordt de business case opnieuw transparant gemaakt. Reshoring helpt bedrijven bij innovatie, kostenbeheersing en creëert nieuwe business-kansen.


Veel Nederlandse bedrijven hebben een deel van hun bedrijfsactiviteiten verplaatst naar het buitenland via offshoring (verplaatsing naar veraf gelegen lagelonenlanden) of nearshoring (verplaatsing naar dichtbij gelegen landen). Het gaat hierbij vaak om productie en reparatie-activiteiten. Ook kiezen bedrijven er vaker voor om in Nederland te blijven produceren of in te kopen. Het terughalen van werk uit zogenaamde lagelonenlanden betekent niet dat productie of processen gekopieerd worden, dat is immers geen duurzaam businessmodel. Om reshoring tot een succes te maken, gaat het vaak gepaard met nieuwe productiemethoden en procesoptimalisatie. Er moet anders georganiseerd worden en dat levert diverse concrete voordelen op; in geld, in snelheid, in milieu maar ook in werkgelegenheid en menselijk kapitaal. Daarmee is reshoring een innovatief model van formaat.


Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om de productie terug te halen uit de lagelonenlanden en om bewust in Nederland te produceren. Dit heeft verschillende redenen, uiteenlopend van kostenbesparing tot het beter inspelen op de vraag van de klant. Reshoring van productieactiviteiten uit lagelonenlanden naar Nederland doet zich voor in verschillende vormen en heeft natuurlijk gevolgen voor de gehele bedrijfsvoering.

Reshoring gaat dus over...
 

  • Het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland;
  • Het bewust behouden van bedrijfsactiviteiten in Nederland;
  • Productie, maar ook over bijvoorbeeld reparatie;
  • Eigen activiteiten en die van toeleveranciers.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongeveer 15% van de bedrijven die internationaal uitbesteedt, productie daadwerkelijk terughaalt. Daarnaast overweegt 5% van de bedrijven om dat te doen. Niet alleen het terughalen van bedrijfsactiviteiten, maar ook het bewust in Nederland houden van productie is voor meer bedrijven een belangrijk thema.

Verschillende vormen van reshoring
 

Van Naar
Eigen buitenlandse vestiging Eigen Nederlandse vestiging
Eigen buitenlandse vestiging Nederlandse toeleveranciers
Buitenlandse toeleveranciers Eigen Nederlandse vestiging
Buitenlandse toeleveranciers Nederlandse toeleveranciers
foto-ton-wilthagen

Ton Wilthagen, hoogleraar aan Tilburg University, over The Reshoring Connection:

"Met het opzetten van ons initiatief, The Reshoring Connection, willen we ondernemers verbinden, ze helpen bij het leren van elkaar en met gedegen informatie en kennis. Het gaat om groeien door innovatie. Om kosten en nieuwe kansen. Om een hernieuwde business case. Om modern en duurzaam ondernemerschap."

Lees hier meer over onderzoeken, downloads en links met betrekking tot reshoring.

Geïnteresseerd?

Probeer de reshoring tool en kijk of reshoring iets is voor uw bedrijf of organisatie?