illustratie-bijgesneden

De werkgelegenheid in uw regio laten groeien?

Wilt u de economie in uw gemeente laten groeien? En hebben diverse bedrijven in uw regio hun productie- of reparatieactiviteiten helemaal of gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst? Ondersteun de bedrijven in uw regio dan met de keuze voor reshoring: het terughalen van de activiteiten naar Nederland. 

Reshoring is een heroverweging van het businessmodel van het bedrijf. Door te kijken naar kosten en kansen wordt de business case opnieuw transparant. Hoe reshoring voor bedrijven in uw gemeente uitpakt, is van veel bedrijfsspecifieke factoren afhankelijk. Natuurlijk willen bedrijven een zo volledig mogelijk beeld van de kosten en baten, alvorens een beslissing over reshoring wordt gemaakt.

0

Waarom is reshoring voor uw gemeente van belang?

Voor uw gemeente kan het interessant zijn om bedrijven te ondersteunen bij reshoring. Bijvoorbeeld door het opstellen van een stevig regionaal economisch beleid, maar ook door bedrijven te ondersteunen bij het maken van locatiebeslissingen en het gehele proces rondom reshoring:

  • Reshoring sluit aan op de economische en sociale agenda van de (lokale) overheid.
  • Reshoring stimuleert de innovatieve (maak)industrie, een belangrijke motor voor economische groei.
  • Versterking van industrie en vestigingsklimaat biedt kansen voor de arbeidsmarkt. Een baan in de industrie levert in veel gevallen ook banen elders op.
  • Reshoring zorgt voor het vergroten en versterken van werkgelegenheid, ook voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet).

shutterstock-712110304

Reshoring Tool

Het terughalen van activiteiten is een ingrijpende beslissing en vraagt voorwerk en investering. Het blijkt bovendien vaak lastig om in te schatten of reshoring loont. De Reshoring Tool ondersteunt bedrijven hierbij en geeft, op basis van een reeks online vragen, een handig overzicht in de kosten en baten en daarmee inzicht voor de consequenties van reshoring voor het bedrijf. Door beantwoording van vragen worden bedrijfsgegevens gekoppeld aan kosten en data van een specifiek land. 

Deelname aan de Reshoring Tool is mogelijk met een geldige voucher. Deze kunnen bedrijven rechtstreeks aanvragen via The Reshoring Connection. Als gemeente kunt u meerdere vouchers tegen een gereduceerd tarief afnemen. Hierdoor stelt u geïnteresseerde bedrijven in uw gemeente in de gelegenheid om van de Reshoring Tool gebruik te maken. Gemeenten evenals arbeidsmarktregio's kunnen kiezen uit de volgende voucherpakketten:

  • 10 vouchers voor € 7.500,- (ex. BTW)
  • 25 vouchers voor € 15.000,- (ex. BTW)

De vouchers hebben dan een geldigheidsduur van 2 jaar. Neem hiervoor contact op met The Reshoring Connection. In bijgaande brochure voor gemeenten treft u meer informatie aan.

Vervolgstappen

De Reshoring Tool biedt een goed startpunt voor vervolgstappen over locatiebeslissingen. Dit kan middels een eigen kritische analyse: intern of met behulp van externe adviseurs. Kiest u voor reshoring?

Wenst u productie terug te halen uit een lagelonenland of bewust in Nederland te blijven produceren door kostenefficiënt en slim te produceren? Wij kunnen u verder helpen. 
Lees meer

Kennissessies

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat veel ondernemers reshoring overwegen, maar hier ook nog veel vragen over hebben. The Reshoring Connection helpt deze ondernemers verder in keuzes en overwegingen.

We organiseren kennissessies waarin ambassadeurs hun ‘reshoring-verhaal’ delen. Deze ambassadeurs geven inzicht in de do’s en don’t' van het proces.  
Lees meer

Subsidies

Indien u met reshoring aan de slag wilt gaan, kan de overheid u soms een extra zetje geven. Reshoring betekent in de praktijk vaak het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het implementeren van innovatie.

Voor het creëren van werkgelegenheid en innovatieve projecten zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar in verschillende categorieën. 
Lees meer