1601479059_illustratie-bijgesneden

Ondersteun uw leden bij reshoring

Hebben diverse leden in uw branche hun productie-, handels- of reparatieactiviteiten helemaal of gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst? Ondersteun deze bedrijven dan met de keuze voor reshoring: het terughalen van de activiteiten naar Nederland. 

Reshoring is een heroverweging van het businessmodel van het bedrijf en gaat veelal gepaard met procesoptimalisatie, robotisering en ketenintegratie. Door te kijken naar kosten en kansen wordt de businesscase opnieuw transparant.

Is het nog steeds aantrekkelijk om in het (verre) buitenland te produceren of zijn de kosten van een aantal zaken ondertussen dusdanig gestegen dat het ongemerkt eigenlijk duurder is geworden. En welke kosten zijn dat dan? Een helder inzicht krijgt u met de Reshoring Tool: de tool brengt in beeld wat de directe en indirecte kosten en baten zijn van het offshoren of reshoren van uw bedrijfsactiviteiten. Niet alleen personeelskosten, maar ook indicatoren als importtarieven, voorfinanciering, reis- en verblijfkosten en de kwaliteit van de infrastructuur worden meegewogen. Het maakt de ondernemer bewust van ‘verborgen kosten’ die verbonden zijn aan produceren in het buitenland.

Hoe reshoring voor bedrijven uitpakt, is van veel bedrijfsspecifieke factoren afhankelijk. Natuurlijk willen bedrijven een zo volledig mogelijk beeld van de kosten en baten, alvorens een beslissing over reshoring wordt gemaakt.

manufacturers

Waarom is reshoring voor uw branche van belang?

Het kan interessant zijn om uw leden te ondersteunen bij reshoring.

  • Het geeft u en de leden inzicht in internationale kostprijsverschillen in de productieketen;

  • Het kan u en de leden helpen nieuwe product- en procesinnovaties te initiëren en te realiseren;

  • Het helpt bij de positionering om de branche (verder) te versterken en stimuleert de innovatieve (maak)industrie;

  • Kortom, het herijken van de businesscase biedt naast inzicht ook marktkansen.

shutterstock-712110304

Reshoring Tool

Het terughalen van activiteiten is een ingrijpende beslissing en vraagt voorwerk en investering. Het blijkt bovendien vaak lastig om in te schatten of reshoring loont. De Reshoring Tool ondersteunt bedrijven hierbij en geeft, op basis van een reeks online vragen, een handig overzicht in de kosten en baten. En geeft daarmee inzicht voor de consequenties van reshoring voor het bedrijf. Door het beantwoorden van de vragen worden bedrijfsgegevens gekoppeld aan kosten en data van een specifiek land. 

Deelname aan de Reshoring Tool is mogelijk met een geldige voucher. Deze kunnen bedrijven rechtstreeks aanvragen via The Reshoring Connection. Als branche kunt u meerdere vouchers tegen een gereduceerd tarief afnemen. Hierdoor stelt u geïnteresseerde bedrijven in uw branche in de gelegenheid om van de Reshoring Tool gebruik te maken. Branches (en andere samenwerkingsverbanden) kunnen kiezen uit de volgende voucherpakketten:

  • 10 vouchers voor € 7.500,- (ex. BTW)
  • 25 vouchers voor € 15.000,- (ex. BTW)

De vouchers hebben dan een geldigheidsduur van 2 jaar. Neem hiervoor contact op met The Reshoring Connection. Lees meer over de Reshoring Tool.

Vervolgstappen

De Reshoring Tool biedt een goed startpunt voor vervolgstappen over locatiebeslissingen. Dit kan middels een eigen kritische analyse: intern of met behulp van externe adviseurs. Kiest u voor reshoring?

Wenst u productie terug te halen uit een lagelonenland of bewust in Nederland te blijven produceren door kostenefficiënt en slim te produceren? Wij helpen u graag verder. 
Lees meer

Kennissessies

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat veel ondernemers reshoring overwegen, maar hier ook nog veel vragen over hebben. The Reshoring Connection helpt deze ondernemers verder in keuzes en overwegingen.

We organiseren kennissessies waarin ambassadeurs hun ‘reshoring-verhaal’ delen. Deze ambassadeurs geven inzicht in de do’s en don’ts van het proces.  
Lees meer

Subsidies

Indien u met reshoring aan de slag wilt gaan, kan de overheid u soms een extra zetje geven. Reshoring betekent in de praktijk vaak het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het implementeren van innovatie.

Voor het creëren van werkgelegenheid en innovatieve projecten zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar in verschillende categorieën. 
Lees meer