print-dsc3708

Kennissessies voor ondernemers met lef!


Veel ondernemers halen de productie terug uit lagelonenlanden of kiezen er bewust voor om te produceren in Nederland en in te kopen bij Nederlandse toeleveranciers. Dit doen zij vanuit het motief te innoveren: niet alleen levert het hen meer controle over het totale productieproces op, ze oefenen een directe invloed uit op de kwaliteit van hun producten. Oftewel: innovatie door reshoring. 

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat veel ondernemers reshoring overwegen, maar hier ook nog veel vragen over hebben. The Reshoring Connection helpt deze ondernemers verder in keuzes en overwegingen. Het biedt een ondernemersplatform waar kennis en ondersteuning geboden wordt en waar ondernemers elkaar inspireren met hun ervaringen.

The Reshoring Connection organiseert kennissessies waarin ambassadeurs hun ‘reshoring-verhaal’ delen. Deze ambassadeurs geven inzicht in de do’s en don’ts van het proces. Er zijn al diverse kennissessies georganiseerd rondom onder andere robotisering en automatisering, procesoptimalisatie en het anders organiseren door reshoring bijvoorbeeld door anders naar productie en toeleveranciers te kijken. 

Wilt u meer informatie over de kennissessies of wilt u zelf een kennissessie organiseren in ur regio? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

1601304105_img-0630-002-

Support & Ondersteuning

Diverse voorbeelden tonen aan dat reshoring kansen biedt. Nieuwe technologieën, verandering van productiemethoden en wijzigende kostenpatronen zijn redenen om reshoring te heroverwegen. Ook de huidige tijd geeft voldoende aanleiding voor bedrijven om hier weer goed over na te denken. 

Wilt u als ondernemer innoveren en uw processen en keuzes eens kritisch evalueren? Kies dan één van onderstaande mogelijkheden:

  • Kan ik meer inzicht krijgen of reshoring voor mijn bedrijf loont? Ga aan de slag met de Reshoring Tool
  • Hoe kan ik ook in Nederland kostenefficiënt en slim produceren? Kijk voor meer informatie naar de vervolgstappen.
  • Welke ondersteuning is er beschikbaar als ik kies voor reshoring? Kijk voor meer informatie naar de vervolgstappensubsidies of neem contact met ons op.