1601479059_illustratie-bijgesneden

Uw bedrijfsactiviteiten naar Nederland verplaatsen? 

U wilt uw bedrijf laten groeien. Tegemoet komen aan de toenemende vraag naar kwaliteit, maatwerk en flexibiliteit. En u wilt dat ook nog op een kostenefficiënte manier
doen. Productie in lage loonlanden laten uitvoeren is niet meer vanzelfsprekend. Sterker nog, u denkt erover om activiteiten naar Nederland te halen; ‘reshoren’ heet dat. Logisch, want reshoring helpt bedrijven bij innovatie en kostenbeheersing en creëert nieuwe business-kansen.

Veel bedrijven hebben in het verleden hun productie- of reparatieactiviteiten geheel of gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst. Maar is dat nog altijd de beste keuze? Steeds meer bedrijven kiezen voor reshoring en halen werk terug naar de eigen land of zelfs regio. Bedrijven kiezen er steeds vaker voor om in Nederland te blijven produceren of in te kopen. Om reshoring tot een succes te maken, gaat het vaak gepaard met nieuwe productiemethoden en procesoptimalisatie. Daarmee is reshoring een innovatief model van formaat.

1601480185_man-achter-laptop2

Wanneer is reshoring voor uw bedrijf van belang?

Ieder bedrijf maakt zijn eigen afweging als het gaat om het kiezen van een productielocatie. Er zijn diverse redenen waarom ondernemers productie terughalen naar Nederland of bewust in Nederland blijven produceren. In de praktijk blijkt dat we deze redenen - waarvan enkele hieronder staan genoemd - kunnen onderbrengen in vier groepen, namelijk:

  1. Veranderingen in de markt en andere klanteisen
  2. Veranderingen in eisen van het product en productieproces
  3. Kostenbeheersing
  4. Kenmerken van het productieland

Lees meer 

shutterstock-712110304

Reshoring Tool

Het terughalen van bedrijfsactiviteiten is een ingrijpende beslissing en vraagt voorwerk en investering. Bovendien blijkt het vaak lastig om in te schatten of reshoring loont. De Reshoring Tool ondersteunt bedrijven hierbij en geeft, op basis van een reeks online vragen, een handig overzicht in de kosten en baten. Daarmee geeft het inzicht voor de consequenties van reshoring voor het bedrijf. Bedrijfsgegevens worden, door het beantwoorden van vragen, gekoppeld aan kosten en data van een specifiek land. 

Deelname aan de Reshoring Tool is mogelijk met een geldige voucher. Deze kunnen bedrijven rechtstreeks aanvragen via The Reshoring Connection. De kosten voor het gebruik van de Reshoring Tool bedragen doorgaans eenmalig € 995,- (excl. BTW).

In bijgaande brochure voor bedrijven treft u meer informatie aan.

Vervolgstappen

De Reshoring Tool biedt een goed startpunt voor vervolgstappen over locatiebeslissingen. Dit kan middels een eigen kritische analyse: intern of met behulp van externe adviseurs. Kiest u voor reshoring?

Wenst u productie terug te halen uit een lagelonenland of bewust in Nederland te blijven produceren door kostenefficiënt en slim te produceren? Wij helpen u graag verder. 
Lees meer

Kennissessies

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat veel ondernemers reshoring overwegen, maar hier ook nog veel vragen over hebben. The Reshoring Connection helpt deze ondernemers verder in keuzes en overwegingen.

We organiseren kennissessies waarin ambassadeurs hun ‘reshoring-verhaal’ delen. Deze ambassadeurs geven inzicht in de do’s en don’ts van het proces.  
Lees meer

Subsidies

Wanneer u met reshoring aan de slag wilt gaan, kan de overheid u soms een extra zetje geven. Reshoring betekent in de praktijk vaak het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het implementeren van innovatie.

Voor het creëren van werkgelegenheid en innovatieve projecten zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar in verschillende categorieën. 
Lees meer