reshoring-illustratie

Bedrijven

U wilt uw bedrijf laten groeien. Tegemoet komen aan de toenemende vraag naar kwaliteit, maatwerk en flexibiliteit. U wilt dat ook nog op een kostenefficiënte manier
doen. Productie in lage loonlanden laten uitvoeren is geen vanzelfsprekendheid meer. Sterker nog, u denkt erover om activiteiten naar Nederland te halen; ‘reshoren’ heet dat. Logisch, want reshoring helpt bedrijven bij innovatie en kostenbeheersing en creëert nieuwe business-kansen.

Veel bedrijven hebben in het verleden hun productie- of reparatieactiviteiten geheel of gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst. Maar is dat nog altijd de beste keuze? Steeds meer bedrijven kiezen voor reshoring en halen werk terug naar de eigen land en/of regio. Ook kiezen bedrijven er vaker voor om in Nederland te blijven produceren of in te kopen. Om reshoring tot een succes te maken, gaat het vaak gepaard met nieuwe productiemethoden en procesoptimalisatie. Daarmee is reshoring een innovatief model van formaat.

Lees meer

1601036398_man-achter-laptop

Gemeenten

Wilt u de economie in uw gemeente laten groeien? En hebben diverse bedrijven in uw regio hun productie- of reparatieactiviteiten helemaal of gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst? Ondersteun deze bedrijven in uw regio dan met de keuze voor reshoring: het terughalen van de activiteiten naar Nederland. 

Reshoring is een heroverweging van het businessmodel van het bedrijf. Door te kijken naar kosten en kansen wordt de businesscase opnieuw transparant. Hoe reshoring voor bedrijven in uw gemeente uitpakt, is van veel bedrijfsspecifieke factoren afhankelijk. Natuurlijk willen bedrijven een zo volledig mogelijk beeld van de kosten en baten, alvorens een beslissing over reshoring wordt gemaakt.

Lees meer

slijpen

Branches

Hebben diverse leden in uw branche hun productie-, handels- of reparatieactiviteiten helemaal of gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst? Ondersteun deze bedrijven dan met de keuze voor reshoring: het terughalen van de activiteiten naar Nederland. 

Reshoring is een heroverweging van het businessmodel van het bedrijf en gaat veelal gepaard met procesoptimalisatie, robotisering en ketenintegratie. Door te kijken naar kosten en kansen wordt de businesscase opnieuw transparant.

Lees meer