shutterstock-712110304-1024

Reshoring Tool: zicht op kosten en baten


Wat betekent het wanneer bepaalde bedrijfsactiviteiten naar het buitenland worden verplaatst (offshoring), of activiteiten weer terughaalt naar Nederland (reshoring)? Het is voor een bedrijf vaak lastig om de totale kostprijs van produceren of aankopen in het buitenland in te schatten. De Reshoring Tool brengt in beeld wat de directe en indirecte kosten en baten zijn van het offshoren of reshoren van uw bedrijfsactiviteiten. Niet alleen personeelskosten, maar ook indicatoren als importtarieven, voorfinanciering, reis- en verblijfkosten en de kwaliteit van de infrastructuur wegen mee. Het maakt de ondernemer bewust van ‘verborgen kosten’ die verbonden zijn aan produceren in het buitenland.

De Reshoring Tool is een online tool die bestaat uit 80 vragen verdeeld over 7 categorieën. Door het beantwoorden van deze vragen worden bedrijfsgegevens gekoppeld aan kosten en data van een specifiek land. De resultaten zijn zichtbaar in een matrix waarbij de kosten, financiële aspecten en een risicoanalyse van productie in Nederland worden afgezet tegen productie in het buitenland.

Dit is natuurlijk pas het begin. Er komt veel kijken bij het besluit om productie te verplaatsen. De Reshoring Tool maakt u bewust van de effecten en helpt bij het maken van locatiebeslissingen.

kostendef

Ontdek of reshoring voor u interessant is


De Reshoring Tool zet alle kosten en baten die gemoeid gaan met reshoring voor u op een rij. Nederland versus het productieland.

  • Vergelijking kostprijs per eenheid product: inzage in bedrijfs- en productiekosten, transportkosten, financiële kosten, kosten met betrekking tot kwaliteit en monitoring, evenals met betrekking tot risico’s van intellectueel eigendom. Voor ieder onderdeel zijn onderliggende kosten inzichtelijk en vergelijkbaar;
  • Vergelijking van de kosten die samenhangen met productieomstandigheden zoals infrastructuur, politieke stabiliteit en het risico om gekopieerd te worden;
  • Vergelijking van de startkosten voor het verplaatsen van productie.

Het overzicht hiernaast is een voorbeeld van een vergelijking van de kostprijs per eenheid product tussen twee landen met een uitsplitsing van de kosten per onderdeel.

Wat levert de Reshoring Tool op?

  • Vergelijking van de totale kostprijs van het product tussen het betreffende productieland en Nederland;
  • Inzage in bedrijfs- en productiekosten, transportkosten, financiële kosten, kosten met betrekking tot kwaliteit en monitoring, evenals met betrekking tot risico’s van intellectueel eigendom;
  • De resultaten vormen een startpunt voor vervolgstappen over locatiebeslissingen.

Kosten, duur en benodigdheden

Deelname aan de Reshoring Tool is mogelijk met een geldige voucher. Deze kunt u eenvoudig aanvragen. De kosten voor het gebruik van de tool bedragen doorgaans eenmalig € 995,- (excl. BTW).* 

Voor het invullen van de Reshoring Tool is het raadzaam om de financiële gegevens paraat te hebben, waarmee de tool efficiënt en zo accuraat mogelijk kan worden ingevuld. Met de informatie bij de hand kunt u rekenen op een gemiddelde tijdbesteding van 2 uur voor het invullen van de tool.

* Voor gemeenten, branches of andere samenwerkingsverbanden is het mogelijk een afspraak op maat te maken.

Aan de slag

Reshoring helpt bedrijven bij innovatie en kostenbeheersing en creëert nieuwe business-kansen. Diverse bedrijven die u zijn voorgegaan vonden dé businesscase om te innoveren in productie en proces.