Het begrip reshoring

Ton Wilthagen, hoogleraar aan Tilburg University beschrijft kort het ontstaan van reshoring, ondernemers en groeien door innovatie.

Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland – vooral lagelonenlanden – naar het eigen land.
Veel bedrijven hebben een deel van hun bedrijfsactiviteiten verplaatst naar het buitenland via offshoring (verplaatsing naar veraf gelegen lagelonenlanden) of nearshoring (verplaatsing naar dichtbij gelegen landen). Het gaat dan vaak om productie, maar ook bijvoorbeeld om reparatie-activiteiten.
Naast het letterlijk terughalen van productie uit lagelonenlanden kiezen steeds meer ondernemers voor het bewust (blijven) produceren in Nederland en het blijven inkopen bij Nederlandse toeleveranciers.
Reshoring van productieactiviteiten uit lagelonenlanden naar Nederland doet zich voor in verschillende vormen.

Van

Naar

Eigen buitenlandse vestiging

->

Eigen Nederlandse vestiging

Eigen buitenlandse vestiging

->

Nederlandse toeleveranciers

Buitenlandse toeleveranciers

->

Eigen Nederlandse vestiging

Buitenlandse toeleveranciers

->

Nederlandse toeleveranciers

Reshoring gaat dus over....

  • het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland;
  • het bewust behouden van bedrijfsactiviteiten in Nederland;
  • productie, maar ook over bijvoorbeeld reparatie;
  • eigen activiteiten en die van toeleveranciers.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ongeveer 15% van de bedrijven die internationaal uitbesteedt, productie terughaalt. Daarnaast overweegt 5% van de bedrijven om dat te doen.