Over ons

Het projectbureau van The Reshoring Connection is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck. The Reshoring Connection informeert, faciliteert en verbindt bedrijven in de regio Midden-Brabant en daarbuiten met betrekking tot reshoring.

The Reshoring Connection
Postbus 4076
5004 JB Tilburg
013 5944 164
info@re-shoring.nl
www.re-shoring.nl


The Reshoring Connection is een initiatief van Tilburg University, Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Zij geven hiermee een extra impuls aan de innovatie en werkgelegenheid in de regio. Alle partners brengen hun eigen netwerk en expertise in voor dit initiatief.

  • Tilburg University leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Reshoring Tool en biedt ondersteuning vanuit de wetenschap.
  • De samenwerkende gemeenten in Midden-Brabant bieden bedrijven ondersteuning bij het zoeken naar geschikte medewerkers en stellen subsidies beschikbaar, bijvoorbeeld uit het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant.
  • Midpoint Brabant stimuleert en ondersteunt de regionale economie en arbeidsmarkt.

De drie partijen zijn gezamenlijk eigenaar van de Reshoring Tool.