Initiatief

The Reshoring Connection is een initiatief van Tilburg University, Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Zij geven hiermee een extra impuls aan innovatie en werkgelegenheid, zowel in de regio als landelijk. Alle partners zetten hun eigen netwerk en expertise in voor dit initiatief.

  • Tilburg University leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Reshoring Tool en biedt ondersteuning vanuit de wetenschap.
  • De samenwerkende gemeenten in Midden-Brabant bieden bedrijven ondersteuning bij het zoeken naar geschikte medewerkers en stellen subsidies beschikbaar, bijvoorbeeld uit het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant.
  • Midpoint Brabant stimuleert en ondersteunt de regionale economie en arbeidsmarkt.

De drie partijen zijn gezamenlijk eigenaar van de Reshoring Tool.