The Reshoring Connection

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat veel ondernemers reshoring overwegen, maar hier ook nog veel vragen over hebben. The Reshoring Connection helpt deze ondernemers verder in keuzes en overwegingen. Het biedt een ondernemersplatform waar kennis en ondersteuning geboden wordt en waar ondernemers elkaar inspireren met hun ervaringen. Samengevat, The Reshoring Connection:

  • Is het landelijke kennis- en ondersteuningsplatform voor reshoring.
  • Inspireert en stimuleert bedrijven in het denken over reshoring.
  • Informeert, faciliteert en verbindt bedrijven, gemeenten en branches met betrekking tot reshoring.


Contactpersoon: Rudy Aerts 
Projectleider Reshoring
rudy.aerts@tilburg.nl
06-15871061

Stuurgroep

De stuurgroep van The Reshoring Connection bestaat uit:

  • Roy Willems, Gemeente Tilburg / Regio Hart van Brabant
  • Rudy Aerts, Gemeente Tilburg
  • Martyntje Brink, Midpoint Brabant
  • Ton Wilthagen, Tilburg University
  • Carmen de Jonge, DJ Consult
  • Roel de Beer, Kansocial