The Reshoring Connection
 

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat veel ondernemers reshoring overwegen, maar hier ook nog veel vragen over hebben. The Reshoring Connection helpt deze ondernemers verder in keuzes en overwegingen. Het biedt een ondernemersplatform waar kennis en ondersteuning geboden wordt en waar ondernemers elkaar kunnen inspireren met hun ervaringen. Samengevat, The Reshoring Connection:

  • is het landelijke kennis- en ondersteuningsplatform voor reshoring.
  • inspireert en stimuleert bedrijven in het denken over reshoring.
  • informeert, faciliteert en verbindt bedrijven evenals gemeenten en branches met betrekking tot reshoring.

Het projectbureau van The Reshoring Connection is ondergebracht bij Wissenraet Van Spaendonck.

Stuurgroep

De stuurgroep van The Reshoring Connection bestaat uit:

  • Roy Willems, Gemeente Tilburg / Regio Hart van Brabant
  • Martyntje Brink, Midpoint Brabant
  • Ton Wilthagen, Tilburg University
  • Rudy Aerts, Gemeente Tilburg
  • Carmen de Jonge, DJ Consult
  • Roel de Beer, Kansocial
  • René de Gruijter, Wissenraet Van Spaendonck