1614687968_shutterstock-made-in-europe

Afgelopen jaar ontstonden kwetsbaarheden in de levering van medische beschermmiddelen. Dit was voor Pieter Heerma (CDA) aanleiding om een motie in te dienen voor een advies over de wijze waarop reshoring de maakindustrie kan versterken. De SER heeft hierop een zeer genuanceerd advies gepubliceerd. Zij stelt er op dit moment geen reden is om de hele keten structureel anders in te richten. 

De SER geeft aan dat bedrijven in beginsel zelf de keuze voor reshoring moeten maken; de overheid kan dat keuzeproces moeilijk sturen en moet dat ook niet willen. Als bedrijven besluiten om productie naar Nederland terug te halen, dan heeft de overheid vooral een faciliterende rol door voorwaarden te scheppen die passen binnen het beleid om het verdienvermogen te versterken. 

Als het gaat om essentiële ketens kunnen maatregelen, zoals reshoring geïnitieerd door de overheid, wenselijk zijn om publieke belangen met betrekking tot leveringszekerheid te beschermen (bijv. de productie van bepaalde generieke geneesmiddelen). De SER ziet hier vooral een rol voor Europa waarbij gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden om in uitzonderlijke gevallen aan een piekvraag te kunnen voldoen. 

Terecht trekt de SER dit los van toekomstbestendigheid en innovatie in de maakindustrie. Is offshoring nog steeds zo kostenefficiënt? Of is er ook een andere business case mogelijk, die uitgaat van innovatie, robotisering en digitalisering. Wordt daarmee de total cost of ownership uiteindelijk lager? Voor ondernemers in de maakindustrie, maar zeker ook regionale ecosystemen in ieder geval een interessante vraag. 

Lees hier het briefadvies van de SER.