industrie

Het is een veelbelovende trend die hopelijk door steeds meer ondernemers zal worden opgepikt: reshoring. In eerdere artikelen van deze reeks schreven we al over de voordelen van het terughalen van buitenlandse bedrijfsactiviteiten naar Nederland. Nu we meer weten over waar het concept vandaan komt en wat het kan betekenen voor jouw bedrijf, gaan we dieper in op alle zaken waar je rekening mee moet houden

Een weloverwogen keuze

Als de productieactiviteiten uit lagelonenlanden terug naar Nederland verplaatst worden, dan wordt dat reshoring genoemd. De Kamer van Koophandel maakt daarin onderscheid tussen reshoring in enge zin en in brede zin. Reshoring in enge zin duidt enkel op het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar Nederland. Reshoring in brede zin focust zich op het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland en het bewust behouden van de productie in Nederland.

Verschillende omstandigheden

Elk bedrijf heeft zo zijn eigen afwegingen bij het kiezen van de uiteindelijke productielocatie. De reden voor ondernemers om hun productie naar Nederland terug te halen of om in Nederland te blijven produceren, heeft met verschillende omstandigheden te maken. Een verandering in de markt, meer zicht op productieomstandigheden in lagelonenlanden, verbredingen van de kostenafweging en de eisen van het product en productieproces zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het maken van deze beslissing.

Financiële afwegingen

Er zijn veel factoren die het succes van reshoring bepalen. Het is belangrijk om goed na te denken over de voor- en nadelen van het verplaatsen van de productie. De redenen om de productie in het buitenland te houden, hangen meestal samen met lage loonkosten, beschikbaarheid van technisch personeel en minder regelgeving. Echter, er zijn ook risicofactoren om rekening mee te houden. Uit onderzoek van de KvK blijkt dat de verplaatsing van productie naar het buitenland niet altijd succesvol verloopt. De reden hiervoor is dat ondernemers geneigd zijn om eenzijdig naar het verschil in loonkosten tussen Nederland en lagelonenlanden te kijken, zonder hierbij een goed beeld te schetsen van bijkomende kosten en mogelijke risico’s.

Kostenvergelijking

Reshoring kan een interessante keuze zijn voor ondernemers, maar hoe weet je precies waar je rekening mee moet houden? Allereerst is het verstandig om een kostenvergelijking te maken. Hiervoor kun je bijvoorbeeld onze Reshoringtool gebruiken. Deze tool ondersteunt kleine en middelgrote bedrijven bij het inschatten van de kosten. Deze bestaan uit de ‘harde’ kosten zoals lonen, transport- en energiekosten en verzekeringspremies. De ‘onder-de streep’ kosten zijn kosten die te maken hebben met de specifieke omstandigheden in het productieland. Dit zijn kosten waar ondernemers niet altijd rekening mee houden, omdat ze minder zichtbaar zijn. Deze kosten hebben vaak te maken met de infrastructuur en politieke situatie. De ‘initiële kosten’ zijn kosten die het bedrijf moet maken voordat de daadwerkelijke productie kan starten. Denk hierbij aan investeringen in een bedrijfspand en de bedrijfsregistratie. Het kan overweldigend zijn om alle mogelijke kosten mee te nemen in het kostenplaatje. Met behulp van de reshoringtool krijg je meer inzage in ‘onzichtbare’ kosten.

Innovatie en reshoring

Een bedrijf dat zich voornamelijk richt op innovatieve en complexe producten waarbij kennis en het behoud daarvan belangrijk zijn, heeft wellicht baat bij reshoring. Het is voor ontwikkelaars, producenten en leveranciers belangrijk om nauw contact te onderhouden en in elkaars nabijheid te zijn. Om die reden is samenwerking met Nederlandse kennisinstellingen van veel toegevoegde waarde. Ook bedrijven die focussen op het leveren van een hoge kwaliteit zijn in Nederland vaak beter uit. Zo haalde het Nieuw-Vennepse bedrijf Inepro de productie van hun apparatuur terug uit India en Oekraïne. Dit kwam niet alleen de kwaliteit, maar ook de snelheid, ten goede. Overweeg je ook om bedrijfsactiviteiten terug te halen naar Nederland? The Reshoring Connection en Midpoint helpen je op weg bij het realiseren van deze veranderingen.