Reshoring Barometer

U wilt uw bedrijf laten groeien. Tegemoet komen aan de toenemende vraag naar kwaliteit, maatwerk en flexibiliteit. U wilt dat ook nog op een kostenefficiënte manier doen. Productie in lage loonlanden laten uitvoeren is geen vanzelfsprekendheid meer. Sterker nog, u denkt erover om activiteiten naar Nederland te halen; ‘reshoren’ heet dat.

Reshoring biedt veel kansen om anders naar productie en toeleveranciers te kijken. Het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit zogenaamde lagelonenlanden betekent niet dat het proces gekopieerd wordt. Dat is immers geen duurzaam businessmodel. Innovatie in productie- of bedrijfsprocessen is vaak nodig om tot een succes te komen. Steeds meer bedrijven heroverwegen hun businessmodel. Het terughalen van werk naar de eigen regio helpt bedrijven bij innovatie, nieuwe banen en kostenbeheersing. De Reshoring Barometer geeft op een snelle manier inzicht of reshoring ook voor u interessant kan zijn.

Vul hier de Reshoring Barometer in