logo-agrifoodcapital-460

Produceren in het buitenland brengt, soms onverwachte, hoge kosten met zich mee. Dit zorgt ervoor dat ondernemers soms (gedeeltelijk) terugkomen op hun buitenlandse avontuur. Om meer inzicht te krijgen in zaken die gepaard gaan met productie in het buitenland - van aankoop, transport, tot en met financiële en strategische risico’s - hebben Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant en Tilburg University de Reshoring Tool ontwikkeld. AgriFood Capital stelt deze webtool gratis beschikbaar voor werkgevers in Noordoost-Brabant. In eerste instantie voor één jaar (2018).

Terughalen van (een deel) van het bedrijf naar Nederland of juist verplaatsen naar het buitenland? Op basis van een reeks vragen in de webtool krijgen ondernemers een handig overzicht van de kosten en baten. De kostprijs van produceren of aankopen in het buitenland kan worden vergeleken met de kostprijs van produceren of aankopen in Nederland. Zo ondersteunt de Reshoring Tool ondernemers bij het nemen van locatiebeslissingen. De met de tool verzamelde data worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

Lees hier meer over de Reshoring Tool in de regio Noordoost-Brabant.