Nieuws uit de Drechtsteden - Nieuwe economische realiteit biedt kansen voor bedrijven

Het gaat weer beter met de Nederlandse economie en dat biedt kansen. "Juist nu we de wind in de rug hebben, kan het voor bedrijven die produceren in het buitenland een goed moment zijn om hun bedrijfsmodel eens tegen het licht te houden, zeker tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke ontwikkelingen." zegt regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarkt Peter Heijkoop. Om bedrijven daarbij te faciliteren, beschikken de Drechtsteden sinds kort over een slimme tool die ondernemers aan de hand van 150 vragen een eerlijke, nieuwe en integrale kostenafweging biedt en laat zien waar mogelijk ruimte is voor verbetering.

Kosten en baten opnieuw afwegen
"Een business case die 5 jaar geleden positief uitpakte, kan in de huidige economische realiteit wel een heel andere uitkomst laten zien," gaat Peter Heijkoop verder. "Bedrijven die hun (productie)werk hebben uitbesteed in de zogenaamde lagelonenlanden hebben bijvoorbeeld te maken met aanzienlijke stijgingen in de loonkosten. In China gaat het bijvoorbeeld om een stijging van 15-40%. Ook de logistieke kosten zijn over de gehele linie omhoog gegaan, en dan hebben we het nog niet over de meer 'verborgen' kosten die te maken hebben met kwaliteits- en productiviteitsaspecten en soms ook met onzekerheden door politieke spanningen."

Voor veel bedrijven is dit volgens Heijkoop aanleiding om hun business case nog eens te heroverwegen, maar niet ieder bedrijf beschikt over de daarvoor bendogide expertise. "Het maken van een realistische en vooral ook integrale kostenoverweging is complex. Wij willen ondernemers die daarvoor onvoldoende kennis of capaciteit hebben graag van dienst zijn."
Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben de Drechtsteden daarom de 'Reshoringstool' aangepast, die is ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg. De gemeentelijke bedrijvencontactpersonen en medewerkers van Stichting DEAL! Drechtsteden worden getraind om de tool komend jaar gratis in te zetten voor de ondernemers.

Lees hier het hele artikel