Nieuwe economische realiteit, nieuwe kansen

Integrale kostenafweging

Een business case die 10 jaar geleden positief uitpakte, kan in de huidige economische realiteit een heel andere uitkomst laten zien. Bedrijven die ooit kozen voor het uitbesteden van (productie) werk naar lagenlonenlanden, zien bijvoorbeeld loon- en transportkosten stijgen. Bovendien kunnen geopolitieke spanningen effect hebben op de kwaliteit en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd heeft 'Made in Holland' een steeds sterkere merkwaarde en maken allerlei regelingen het aantrekkelijk om (laaggeschoold) werk in Nederland onder te brengen of te houden. Een goed moment dus om uw bedrijfsmodel nog eens tegen het licht te houden.

Lees hier meer