1601036398_man-achter-laptop

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op verzoek van de Tweede Kamer aan de Denktank Coronacrisis van de SER gevraagd om een advies over reshoring in de maakindustrie. Met als doel de versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.

De coronacrisis maakt ons duidelijk dat internationale productie- en toeleveringsketens kwetsbaar zijn. Diverse bedrijven hebben in het verleden hun productie- of reparatieactiviteiten geheel of gedeeltelijk naar het buitenland verplaatst. Vanwege de uitbraak van het coronacrisis moesten verschillende fabrieken hun deuren sluiten. Onderdelen uit landen als China werden niet meer (tijdig) aangeleverd en bedrijven werden hard geraakt. De (maak)industrie is een belangrijke motor voor economische groei. Moeten we niet onze afhankelijkheid van kwetsbare productieketens verkleinen en onze economie en werkgelegenheid verder versterken?

Lees meer over het adviesaanvraag aan de SER