Internationaliseringsmonitor CBS - Werkgelegenheid

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op de relatie tussen internationalisering en werkgelegenheid. Weinig onderwerpen zijn meer controversieel en heviger gedebatteerd, vooral in tijden van economische en politieke crises. Aan de ene kant lijkt globalisering meer banen te creëren dan het vernietigt. Globalisering leidt over het algemeen tot een hogere economische groei en dus tot meer welvaart. Aan de andere kant zijn dergelijke voordelen ongelijk verdeeld over de bevolking.

Het verband tussen internationalisering en werkgelegenheid ligt echter minder voor de hand dan op het eerste gezicht lijkt. Technologische ontwikkelingen en (internationale) wetgeving houden nauw verband met globalisering en dragen tegelijk bij aan de creatie en de vernietiging van banen. Er is dus geen gemakkelijk antwoord op de vraag wat de gevolgen van globalisering zijn voor de Nederlandse werkgelegenheid. In deze editie van Internationaliseringsmonitor wordt een deel van dit omvangrijke en complexe fenomeen besproken.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Lees het hele rapport op de site van CBS