Reshoring Tool

Compleet, gebruikersvriendelijk en betrouwbaar: de Reshoring Tool is een on-line vragenlijst die de kosten en baten voor u naast elkaar zet. Nederland versus het beoogde productieland: een integraal overzicht van uw kosten op een rij.

  • Vergelijking kostprijs per eenheid product: niet alleen voor personeel, maar ook transport, kwaliteit, verzekering, etc. worden meegewogen.
  • Vergelijking van de kosten die samenhangen met productieomstandigheden zoals infrastructuur en politieke stabiliteit.
  • Vergelijking van de startkosten voor het verplaatsen van productie.

Reshoring Tool geeft inzicht

Wat betekent het wanneer bepaalde bedrijfsactiviteiten naar het buitenland worden verplaatst (offshoring), of activiteiten weer terughaalt naar Nederland (reshoring)? Het is voor een bedrijf vaak lastig om de totale kostprijs van produceren of aankopen in het buitenland in te schatten. De Reshoring Tool brengt in beeld wat de directe en indirecte kosten en baten zijn van het offshoren of reshoren van uw bedrijfsactiviteiten. Niet alleen personeelskosten, maar ook indicatoren als importtarieven, voorfinanciering, reis- en verblijfkosten en de kwaliteit van de infrastructuur worden meegewogen. Het maakt de ondernemer bewust ‘verborgen kosten’ die verbonden zijn aan produceren in het buitenland.

De Reshoring Tool is een on-line tool die bestaat uit een set van 125 vragen verdeeld over 7 categoriëen. Door beantwoording van deze vragen worden bedrijfsgegevens gekoppeld aan kosten en data van een specifiek land. De resultaten zijn zichtbaar in een matrix waarbij de kosten, financiële aspecten en een risicoanalyse van productie in Nederland worden afgezet tegen productie in het buitenland.

Dit is natuurlijk pas het begin. Er komt veel kijken bij het besluit om productie te verplaatsen. De Reshoring Tool maakt u bewust van de effecten en helpt bij het maken van locatiebeslissingen. Daarna kunt u gaan kijken wat er nodig en mogelijk is om dit te realiseren. Denk aan nieuwe medewerkers, vergunningen en subsidiemogelijkheden. The Reshoring Connection en andere experts kunnen u hiermee verder helpen.

Aan de slag!

De Reshoring Tool is ontwikkeld door Tilburg University en maakt gebruik van onderliggende (wetenschappelijke) formules. Speciale coaches ondersteunen bij het invullen van de tool. Neem contact op met The Reshoring Connection voor een afspraak. Voor bedrijven in de regio Midden-Brabant is dat kosteloos.