What’s in it for ondernemers?

Waarom bedrijfsactiviteiten (weer) in Nederland onderbrengen?

  • De lonen in lagelonenlanden stijgen hard (in China variëren schattingen over jaarlijkse loonstijging tussen 15 en 40 procent) en de productiviteit neemt minder snel toe.
  • De kosten voor transport, energieverbruik, huisvesting etc in lagelonenlanden nemen toe.
  • Meer directe invloed op de kwaliteit van het werk.
  • Produceren waar je klanten zitten.
  • Meer controle over de totale keten.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • ‘Made in Holland’ is een sterk merk.

Allemaal gaan reshoren dan maar? Natuurlijk niet. Hoe de business case uitvalt is van veel bedrijfsspecifieke factoren afhankelijk. Die kunt u in kaart brengen met de Reshoring Tool. Daarnaast spelen meer persoonlijke motieven natuurlijk ook een rol. Het is in ieder geval de moeite waard om er bij stil te staan en uw motieven weer eens te wegen.