1 feb 2018
Kennissessie The Reshoring Connection

Waar vorige kennissessies ingingen op anders organiseren d.m.v. robotisering/automatisering en andere procesinrichting, staat bij deze sessie de inzet van menselijk kapitaal centraal: en dan met name de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Reshoring biedt veel kansen om anders naar productie en toeleveranciers te kijken. Het terughalen van werk uit zogenaamde lagelonenlanden betekent niet dat het proces gekopieerd wordt, dat is immers geen duurzaam businessmodel. Er moet anders georganiseerd worden en dat levert diverse concrete voordelen op; in geld, in snelheid, in milieu maar ook in werkgelegenheid. Werkgelegenheid en menselijk kapitaal anders organiseren als gevolg van reshoring: daar gaat deze kennissessie over. Wat zijn de ondernemerservaringen? Welke hulpbronnen zijn er om deze invulling te realiseren? En, wat zou dit kunnen betekenen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Juriaan Ronkes van Smartwares en Robert Bool van de Diamantgroep zullen spreken over hun ervaringen en laten tijdens een rondleiding zien hoe het er op de werkvloer aan toegaat. Erik de Ridder, wethouder Economie en Arbeid gemeente Tilburg en initiatiefnemer van het intergemeentelijk innovatiefonds, geeft zijn visie. Ton Wilthagen, Universiteit van Tilburg en Carmen de Jonge, kwartiermaker The Reshoring Connection praten u bij over recente ontwikkelingen. De kennissessie vindt plaats op 1 februari 2018 bij Smartwares Group in Tilburg.

Aanmelden is kosteloos en kan via deze link