Heeft u bedrijfsactiviteiten in het buitenland?

En wilt u uw bedrijf laten groeien?
Haal uw bedrijfsactiviteiten terug naar Nederland (reshoring) en doe er uw voordeel mee. Het (weer) produceren of inkopen in uw eigen regio helpt bedrijven bij innovatie, kostenbeheersing én creëert nieuwe businesskansen. Reshoring: groeien door innovatie!

1600198941-trc-illustratie-reshoring-op-kaart

Reshoring Tool


Er komt veel op u af wanneer u overweegt om uw productie te verplaatsen. Onze Reshoring Tool helpt u door inzicht te geven in alle kosten die gepaard gaan met locatiebeslissingen. Van aankoop, transport tot en met financiële en strategische risico's. Door het beantwoorden van 80 vragen wordt duidelijk wat de kosten en baten zijn die gemoeid gaan met reshoring.

De Reshoring Tool maakt een vergelijking tussen twee landen (bijvoorbeeld het produceren in China versus produceren in Nederland. De tool vergelijkt:

  • Kostprijs per eenheid product;
  • De kosten die samenhangen met productieomstandigheden;
  • De startkosten voor het verplaatsen van de productie.

Ga aan de slag met de Reshoring Tool

Wat is reshoring?


Reshoring betekent letterlijk het terughalen van uw bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar uw eigen land. Het tegenovergestelde van offshoring. Steeds meer bedrijven en ondernemers kiezen ervoor om bewust in Nederland te produceren om verschillende redenen. Reshoring helpt bedrijven bij innovatie, kostenbeheersing en creëert nieuwe businesskansen. Lees meer over reshoring

Het is een heroverweging van het businessmodel waarbij gekeken wordt naar waar bedrijven produceren, wat ze uitbesteden en wat ze voor nieuwe activiteiten kunnen doen.

Waarom reshoring?


Steeds meer bedrijven en ondernemers kiezen voor reshoring. Maar waarom? Deze ontwikkeling brengt een aantal voordelen met zich mee. Dit zijn de vier belangrijke reden waarom gekozen wordt voor reshoring:

  • Veranderingen in de markt en andere klanteisen
  • Veranderingen in eisen van het product en productieproces
  • Kostenbeheersing
  • Kenmerken van het productieland

Denk daarnaast bijvoorbeeld ook aan het grondstoffentekort, verstoorde- en lange toeleverketens, geopolitieke spanningen en taal- en cultuurverschillen.

Lees meer