Heeft u bedrijfsactiviteiten in het buitenland?

En wilt u uw bedrijf laten groeien?
Het (weer) produceren of inkopen in de eigen regio helpt bedrijven bij innovatie, kostenbeheersing én creëert nieuwe businesskansen. Reshoring, groeien door innovatie!

shutterstock-712110304-1024

Reshoring Tool


Er komt veel op u af wanneer u overweegt om productie te verplaatsen. De Reshoring Tool kan u helpen door inzicht te geven in alle kosten die gepaard gaan met relocatie beslissingen. Van aankoop en transport tot en met financiële en strategische risico's. Door het beantwoorden van 80 vragen wordt duidelijk wat de kosten en baten zijn die gemoeid gaan met reshoring.

De Reshoring Tool maakt een vergelijking tussen twee landen (bijv het produceren in China versus produceren in Nederland. De tool vergelijkt:

  • kostprijs per eenheid product;
  • de kosten die samenhangen met productieomstandigheden;
  • de startkosten voor het verplaatsen van productie.

Ga aan de slag met de Reshoring Tool

Wat is reshoring?


Reshoring is het terughalen van bedrijfsactiviteiten uit het buitenland naar het eigen land. Maar het is méér dan dat. Het is een heroverweging van het businessmodel. Bedrijven kijken waar ze produceren, wat ze uitbesteden en wat ze voor nieuwe activiteiten kunnen doen. Door te kijken naar kosten en kansen wordt de business case opnieuw transparant gemaakt.

Reshoring helpt bedrijven bij innovatie, kostenbeheersing en creëert nieuwe businesskansen. Lees meer

Waarom reshoring?


Ondernemers kiezen voor reshoring om verschillende redenen:

  • Veranderingen in de markt en andere klanteisen
  • Veranderingen in eisen van het product en productieproces
  • Kostenbeheersing
  • Kenmerken van het productieland

Lees meer